2/13/2007
Victoria Whitney, Whistler Mountain Ski Club - February 2007